Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy sklepu www.odkrywcasmaku.pl i reguluje gromadzenie i wykorzystywanie danych przez tę witrynę. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, o ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie odniesienia dotyczą www.odkrywcasmaku.pl. Serwis Odkrywca Smaku to serwis sprzedaży detalicznej żywności wędzonej, korzystając ze strony www.odkrywcasmaku.pl wyrażają Państwo zgodę na praktyki dotyczące przetwarzania danych opisane w niniejszym dokumencie.Administratorem danych osobowych jest Joanna Stankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Odkrywca Smaku Joanna Stankiewicz, zarejestrowaną pod adresem ul. Nad Łyną 28, 10-687 Bartąg, z numerem NIP: 7393182992.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: info@odkrywcasmaku.pl.

Zbieranie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Joanna Stankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Odkrywca Smaku Joanna Stankiewicz, zarejestrowaną pod adresem ul. Nad Łyną 28, 10-687 Bartąg, z numerem NIP: 7393182992.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: info@odkrywcasmaku.pl.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 • integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 • rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Aby lepiej dostarczać Państwu produkty i usługi oferowane na naszej Stronie, Odkrywca Smaku może zbierać dane osobowe przez formularze: ”Masz pytania? Napisz do nas”, „Rejestracja”, „Logowanie”, „Dane płatności”, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Dane adresowe (ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto,
 • NIP firmy i nazwa firmy

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można było nawiązać komunikację. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Państwem oraz niemożliwa będzie realizacja usługi.
Nie gromadzimy żadnych danych osobowych o Użytkowniku, chyba że dobrowolnie nam je udostępni. Może być jednak wymagane podanie nam pewnych danych osobowych, gdy zdecydują się Państwo korzystać z niektórych produktów lub usług dostępnych w Witrynie. Mogą to być: (a) rejestracja konta w naszej Witrynie; (b) zapisywanie się na oferty specjalne; (c) wysłanie nam wiadomości e-mail; (f) przesyłanie danych karty kredytowej lub innych informacji dotyczących płatności podczas zamawiania i zakupu produktów i usług w naszej Witrynie. W tym celu będziemy wykorzystywać dane między innymi do komunikowania się z Użytkownikami w związku z usługami i/lub produktami, które oferujemy.

Wykorzystanie danych osobowych

Odkrywca Smaku gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi swojej strony internetowej ze sklepem i świadczenia usług, które na niej oferuje.

Administrator może również wykorzystywać dane osobowe, aby informować Państwa o innych produktach lub usługach dostępnych u Odkrywcy Smaku.

Państwa dane osobowe, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania) i wyłącznie w celu komunikacji.

Dane osobowe pozyskane przez Odkrywcę Smaku będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania, złożenia zamówienia i jego realizacji, założenia konta przez formularze na stronie internetowej www.odkrywcasmaku.pl oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji np. o ofercie na wskazany w formularzu adres e-mail, odpowiedzi na zadawane pytania przez formularz itp. oraz przetwarzania danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

Odkrywca Smaku nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi list swoich klientów osobom trzecim.

Odkrywca Smaku może udostępniać dane zaufanym partnerom w celu przeprowadzenia analizy statystycznej, wysłania Użytkownikowi wiadomości e-mail lub poczty, zapewnienia obsługi klienta lub zorganizowania płatności i dostaw. Wszystkim takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania danych osobowych z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz Odkrywcy Smaku i są one zobowiązane do zachowania poufności tych danych.

Odkrywca Smaku może ujawnić Państwa dane osobowe, bez uprzedzenia, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do: (a) dostosowania się do przepisów prawa lub postępowania prawnego zgłoszonego do Administratora; (b) chronić i bronić praw lub własności Odkrywcy Smaku; i/lub (c) działać w wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Odkrywcy Smaku lub społeczeństwa.

Prawa przysługujące dotyczące przetwarzania danych

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Witrynę Odkrywca Smaku ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, można dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany w niniejszej polityce prywatności adres mailowy.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) można też skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: info@odkrywcasmaku.pl.

Śledzenie zachowania użytkownika

Odkrywca Smaku może śledzić zachowanie swoich Użytkowników w odwiedzanej witrynie w celu określenia, które usługi Witryny cieszą się największą popularnością.

Dane te są wykorzystywane w celu dostarczania zindywidualizowanych treści i reklam w ramach Odkrywcy Smaku klientom, których zachowanie wskazuje na zainteresowanie określoną tematyką.

Informacje zbierane automatycznie

Informacje o Państwa sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym mogą być automatycznie gromadzone przez Odkrywcę Smaku. Informacje te mogą obejmować: adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy stron odsyłających. Informacje te są wykorzystywane do działania serwisu, utrzymania jakości serwisu oraz do dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu Odkrywca Smaku.

Korzystanie z plików cookies

Witryna Odkrywca Smaku może wykorzystywać pliki „cookies”, aby pomóc Państwu spersonalizować doświadczenia online. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów, ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookies są jednoznacznie przypisane do Użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała Użytkownikowi plik cookie.

Jednym z głównych celów plików cookies jest zapewnienie wygodnej funkcji pozwalającej zaoszczędzić czas. Celem pliku cookie jest poinformowanie serwera WWW, że Użytkownik wrócił na określoną stronę. Na przykład, jeśli Użytkownik personalizuje stronę www.odkrywcasmaku.pl lub rejestruje się w witrynie albo usługach Odkrywcy Smaku, to plik cookie pomaga Odkrywcy Smaku przywołać konkretne informacje Użytkownika podczas kolejnych wizyt. Upraszcza to proces rejestrowania danych osobowych, takich jak adresy rozliczeniowe, adresy wysyłki itd. Gdy Użytkownik wróci do tej samej strony internetowej, informacje, które wcześniej podał, mogą zostać odzyskane, dzięki czemu może łatwo korzystać z dostosowanych przez Niego Odkrywcy Smaku.

Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookies. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookies, może nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług Odkrywcy Smaku lub odwiedzanych witryn internetowych.

Linki

Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności innych witryn. Zachęcamy naszych Użytkowników, aby byli świadomi i zapoznali się z politykami prywatności i cookies tych stron po wejściu na nie.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Odkrywca Smaku zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni w następujący sposób: wysyłając powiadomienie na podstawowy adres e-mail podany na Państwa koncie, umieszczając widoczne powiadomienie w naszej witrynie i/lub aktualizując wszelkie informacje dotyczące prywatności na tej stronie. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny o takich modyfikacjach będzie stanowić: (a) potwierdzenie zmodyfikowanej Polityki prywatności; oraz (b) zgodę na przestrzeganie i związanie się tą Polityką.

Informacje kontaktowe

Odkrywca Smaku Joanna Stankiewicz
ul. Nad Łyną 28, 10-687 Bartąg
nr tel.: 664 966 009
e-mail: info@odkrywcasmaku.pl